Tag Archives: prašina

Eko Vinjete

Vinjeta za ekološki zaštićene zone Nemačke

Pre ulaska u Nemačku dužni ste kupiti vinjetu za vožnju kroz ekološki zaštićene zone!

Vinjete za vožnju ekološki zaštićenim zonama u Nemačkoj obvezne su za Nemce i za strance!

Od 01.03.2007 se u nemačkim gradovima može uvesti zabrana vožnje kroz ekološki zaštićene zone.
Područja koja su posebno ugrožena prašinom moraju biti označena znakom 270.1 kao „ekološki zaštićena zona”.Uz njega se dodatnim znakom propisuje kojim vozilima je prema boji vinjete dopušten prolaz. Prestanak zaštićene ekološke zone označava se znakom  270.2.

Za vozila bez vinjete je zabranjen prolaz kroz ekološki zaštićenu zonu, a u suprotnom je propisana kazna od 40,00 € i negativni poeni u saobraćajnom registru.

Vinjetu možete poručiti preko interneta. Za to su Vam potrebne kopije svih dokumenata za Vaše vozilo.
Naknada za ovu uslugu iznosi za vozila koja su registrirana u EU € 29,90 te  € 39,80 za vozila registrirana u drugim europskim zemljama. Posebnu uslugu štampanja registarske oznake Vašeg vozila na plaketi umesto ručnog ispisivanja naplaćuje se dodatnih € 10,00.

Postoje slučajevi kad službena nadležna tela Republike Nemačke ne mogu odrediti vrednost emisija Vašeg vozila te nisu u mogućnosti doneti odluku o izdavanju vinjete.
Nalepite Vašu novu vinjetu za vožnju zaštićenim ekološkim zonama u donjem desnom uglu iznutra na vetrobranskom staklu.

Rok važenja ekološke vinjete je (ukoliko se ne menja registarska oznaka Vašeg vozila):

Zelena plaketa važi celo vreme trajanja Vašeg vozila.

Žuta i crvena plaketa važe onoliko dugo koliko to dozvoljavaju pojedine ekološki zaštićene zone u Nemačkoj.

Hoćete li dobiti plaketu i ako da, koju plaketu ćete dobiti (zelenu, žutu ili crvenu) zavisi o tome kolike su emisije mikroprašine Vašeg vozila. Te podatke stručnjak može u većini slučajeva pročitati u dokumentima vozila.To nije jedinstveno regulisano u svim europskih zemaljama.
Više informacija na Nemačkom: www.umwelt-plakette.de i http://www.green-zones.eu

Petra Komadinić d.i.a.