Tag Archives: green

Proslava Dana Dunava

Foto: Danube Day

Medjunarodni dan Dunava, 29. jun, biće obeležen sutra različitim manifestacijama i u Srbiji, a centralna proslava održaće se 30. juna na Adi Huji, u Beogradu.

Centralnom proslavom Dana Dunava u Supernatural parku biće obeležen i početak revitalizacije Ade Huje, a biće priredjeni muzički, edukativni i drugi zabavni programi.

Obležavanje ovogodišnjeg Dana Dunava biće nešto drugačije nego prethodnih godina, jer će posetiocima biti predstavljeni raznovrsni edukativni sadržaji o očuvanju vode, zaštiti te evropske reke i vodenih ekosistema, kao i muzički programi.

Na centaralnoj proslavi na Adi Huji, u Supetnatural parku, od 10 časova biće organizovana interaktivna radionica za decu osnovnih škola, a posetioci će, izmedju ostalog, moći da vide i promociju organske hrane na zelenoj pijaci.

Od 17 časova u subotu na Adi Huji biće održani okrugli stolovi o ekologiji “Zelena oaza u centru grada” i “Dunav – reka saradnje 14 zemalja Evrope”.

Na Dunavskom keju na Dorćolu, kod SC “Milan Gale Muškatirović” sutra će biti predstavljena izložba dečijih radova “588 kilometara Dunava kroz Srbiju”.

Na izložbi će biti postavljena slika dužine 588 metara koju su deca iz 13 podunavskih opština Srbije naslikala povodom Medjunarodnog dana Dunava, a koja simbolično predstavlja tok Dunava kroz Srbiju.

Povodom obeležavanja Dana Dunava Srbiju će sutra posetiti evropski komesar za regionalnu politiku Johanes Han, a u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Delegacijom EU u Srbiji biće organizovan skup o toj reci na kojem će učestvovati predstavnici oko 100 donatora, državne uprave i lokalne samouprave i organizacije civilnog društva.

Predvidjeno je da se susret domaćih zvaničnika s visokim predstavnikom Evropske komisije održi na brodu Silver star, koji će tog dana u popodnevnim i večernjim časovima ploviti od Beograda do arheološkog nalazišta Viminacijum, a komesar Han će prethodno posetiti i Novi Sad.

Tom prilikom biće predstavljeni strateški nacionalni projekti koje Srbija sprovodi ili planira da sprovede u narednom periodu, kao i privredni, a posebno turistički potencijali Srbije kada je reč o Dunavu.

Dunav je dug oko 2.850 kilometara i najduža je reka u Evropskoj uniji, ali druga u Evropi, odmah posle Volge. Protiče kroz nekoliko evropskih glavnih gradova, pre nego što se kroz deltu ulije u Crno more u Rumuniji i Ukrajini.

Reka Dunav kroz Srbiju teče u dužini od 588 kilometara, od Bezdana do Timoka, a hidrografsku mrežu njegovog sliva čini 120 pritoka, od kojih se neke od najvećih ulivaju na teritoriji Srbije – Sava, Tisa i Drina.

Više o ovome: Danube Day

Međunarodni Sajam energetike i zaštite životne sredine od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu

Foto: Sajam

Od 10. do 12. oktobra, pod pokroviteljstvom nadležnih ministarstava, na Beogradskom sajmu će ove godine biti održana 8. Međunarodni sajam energetike. Osnovna tema ovogogodišnjeg sajma biće razvoj energetskog potencijala Srbije, planovi za ulaganje stranih investicija i zaštita životne sredine kao prioritet poslovne politike energetskog sektora.

U isto vreme, biće organizovan i 9. Međunarodni sajam zaštite životne sredine ECOFAIR, koji okuplja sve učesnike u sistemu zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na “zelenoj ekonomiji” (industrija reciklaže, obnovljivih izvora energije i upravljanje otpadom). Ovogodišnja manifestacija biće obogaćena učešćem banaka koje će ponuditi preferencijalne kredite namenjene povećanju energetske efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i oblasti zaštite životne sredine u lokalnoj samoupravi. Novinu predstavlja i učešće društveno odgovornih kompanija koje prepoznaju značaj zaštite životne sredine i u ovu oblast ulažu značajna sredstva.

Izvor: Sajam

Filmska revija: “Kako se hranimo?”

Foto: Dom omladine Beograda

Od bašte do tanjira –  revija francuskih  dokumentarnih  filmova o zdravoj ishrani u Domu omladine Beogeada u saradnji sa Francuskim institutom i TV 5 MONDE. Hoće li hrana biti jedan od najvećih problema 21 veka? Šta se promenilo u načinu proizvodnje, konzumacije i tretmana hrane u poslednjih nekoliko decenija? Da li je organska hrana zaista zdravija, i šta našem telu čine genetski modifikovani proizvodi? Kako se u stvari zaista hranimo? Na to pitanje odgovor pokušava da pruži ciklus od četiri dokumentaraca koji će prvi put otvoriti ovu temu ka širokoj publici. Uz filmove biće organizovano i predavanje “10 pravila zdrave ishrane” poznatog nutricioniste dr Danijele Ristić Medić.

Program:

Petak, 8. jun, 20:00
Film: Deca će nas okriviti (Francuska, 2008/107′)
Režija: Žan-Pol Žad

Subota, 9. jun, 17:00
Predavanje: 10 pravila zdrave ishrane

Subota, 9. jun,19:00
Film: Rat i mir u povrtnjaku (Francuska, 2006, 90′)
Režija: Žan-Iv Kolet

Nedelja, 10. jun, 17:00
Film: Svet po Monsantu (Francuska, 2008, 109′ )
Režija: Mari-Monik Roben

Nedelja, 10. jun,19:00
Film: Blagorodno vreme (Francuska, 2009 /123′ )
Režija: Dominik Marše

Izvor: Dom omladine Beograda

 

Za lepše lice grada Beograda

Foto: Grad Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2012. GODINU, POD NAZIVOM:

 

„ZA LEPŠE LICE GRADA BEOGRADA”

Ukupna sredstva za sprovođenje javnog konkursa u budžetu grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, iznose 14.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva udruženja definisana saglasno Zakonu o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine (u daljem tekstu: udruženje).

Na javni konkurs podnose se projekti iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na:
– obrazovanje i aktivnosti na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine (seminari, akcije, izdavaštvo, promocije, festivali, ekološke izložbe i dr);
– unapređivanje obrazovanja o održivom razvoju i zaštiti životne sredine obnovljivim izvorima energije, očuvanju prirodnih resursa (vazduh, voda, zemljište, šume), o reciklaži, postupanju sa otpadom i ambalažom;
– sprovođenje konkretnih aktivnosti na rešavanju pojedinačnih problema (npr. akcije čišćenja, uređenja i oplemenjivanja prostora i druge akcije i kampanje);
– druge aktivnosti koje doprinose razvoju svesti i odgovornosti o potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu životne sredine odnosno koje rešavaju pojedinačni konkretan problem u životnoj sredini Beograda.

Udruženje na javnom konkursu može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za nedostajući deo sredstava. Ako konkuriše za nedostajući deo sredstava, obavezno dostavlja izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.

Udruženje može na javnom konkursu da učestvuje sa više projekata, s tim što mu se na tom konkursu mogu dodeliti sredstva za finansiranje najviše dva projekta.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom Obrascu prijave, uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
– uverenje (potvrda, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa;
– overena fotokopija iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje;
– fotokopija finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim organima za prethodnu godinu;
– biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu;
– potpisana i overena izjava o visini učešća sopstvenih sredstava odnosno visini učešća drugih subjekata u realizaciji projekta;
– druga dokumenta koja udruženje smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje).

Krajnji rok za realizaciju projekta je 23. novembar 2012. godine.

Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu predloga projekta, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju. Obrazac prijave se preuzima u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, Beograd, Ulica 27. marta 43-45, V sprat soba 503 ili sa zvanične internet-prezentacije grada Beograda, kao i obrazac za dostavljanje izveštaja o realizovanom projektu.

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa. Konkurs je objavljen 7.maj 2012.god.

Udruženja mogu konkurisati sa predlozima projekata čija je najmanja vrednost iznosi 50.000,00 dinara a najviša vrednost 1.000.000,00 dinara.

Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Beograd, Ulica 27. marta 43-45, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs `ZA LEPŠE LICE GRADA BEOGRADA`”.

Komisija će u roku od 20 dana od dana zaključenja konkursa utvrditi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata uzimajući u obzir sledeće elemente:
– ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja životne sredine grada Beograda;
– kvalitet projekta (izvodljivost, održivost, originalnost);
– stručnost koordinatora i ključnih lica uključenih u projekat;
– broj ciljnih grupa i način uključivanja (aktivno/pasivno);
– ostvarene rezultate udruženja na teritoriji grada Beograda u periodu od prethodne dve godine;
– saradnja u realizaciji projekata sa drugim subjektima;
– način finansiranja (finansiranje projekata u celosti/finansiranje nedostajućeg dela sredstava);
– efikasnost korišćenja sredstava: da li su ranije korišćena sredstva iz budžeta grada Beograda i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Lista odabranih projekata objavljuje se na internet-prezentaciji grada Beograda.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Pravo prigovora na listu učesnici konkursa imaju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluka o izboru projekata udruženja sa odobrenim novčanim iznosima koji se obezbeđuju iz budžeta grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine – Budžetski fond za zaštitu životne sredine, donosi se po prethodnoj saglasnosti gradonačelnika grada Beograda i objavljuje u jednim dnevnim novinama i na internet- prezentaciji grada Beograda najkasnije u roku od 10 dana od dana njenog donošenja.

Osobe za kontakt i sve dodatne informacije:
– Nataša Đokić, 011/3309-583 [email protected]
– Filip Abramović, 011/3309-737 [email protected]

Izvor: Grad Beograd

ECO EXPO 2012 – PRVI BALKANSKI SAMIT EKOLOGIJE

     U organizaciji Udruženja “Zelena eko planeta“, održaće se manifestacija ECO EXPO 2012 – PRVI BALKANSKI SAMIT EKOLOGIJE , 1 i 2. marta 2012. godine u BELEXPOCENTRU u Novom Beogradu.

ECO EXPO 2012 fokusiran je na promovisanje proizvoda i usluga, poslovnih prilika i novih tehnologija iz oblasti zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

U okviru manifestacije biće predstavljeni:
1. Berza regionalnih projekcija (prezentacije kompanija)
2. Mogućnost zajedničke realizacije regionalnih projekata (investicioni forum)
3. Najznačajniji regionalni projekti iz oblasti zaštite životne sredine

  Fokus Prvog balkanskog samita ekologije ECO EXPO 2012 biće na regionalnoj saradnji u obuhvaćenim oblastima. Većina privrednih komora bivših jugoslovenskih republika organizovaće nastup svojih članova u okviru zajedničkih izložbenih prostora. Očekuje se da će na taj način na samitu nastupiti više od 100 preduzeća iz Regiona, koji danas predstavlja tržište od 25 miliona stanovnika.

Izvor: www.ecoexpo.rs

SRBIJA GREEN BUILDING EXPO 23. – 25. februara 2012.

SRBIJA GREEN BUILDING EXPO je Međunarodna izložba i konferencija o održivoj gradnji.  Održaće se prvi put u Srbiji od 23. do 25. februara 2012. u BelExpo Centar hali u Beogradu (Novi Beograd).

Prvi GREEN BUILDING EXPO fokusiraće se na:

•arhitektonsko i inženjersko održivo projektovanje

•energetsku efikasnost, energetsku analizu i sertifikaciju (LEED, DGNB)

•održive proizvode za zelenu gradnju

•profesionalni softver i stručnu literaturu

•institucije i udruženja

GREEN BUILDING EXPO Konferencija omogućava Vam da pratite svetska naučna i tehnička saznanja koja povezuju tržište i kompanije, kao i najnovije trendove u zelenoj gradnji i na tržištu nekretnina.

Predavači iz celog sveta govoriće o najnovijim pitanjima vezanim za projektovanje i izgradnju zelenih zgrada, analizama rejting sistema i još mnogo toga.

Izvor: greenbuildingexpo.rs

Eko saveti za uklanjanje snega i leda

Neki od nas jedva čekaju zimu da dođe i da padne sneg u količinama kao ovaj sad što je napadao, a neki ljudi se baš i ne raduju zimi i teško podnose hladnoću i padavine.
Za nas koji živimo u predgrađu nema vrednijih zimskih doživljaja od grudvanja i sankanja. Naravno da sneg pravi i probleme jer zatrpava pešačke staze i ulice.
Evo nekoliko saveta o tome kako ukloniti sneg za ekološki način:

  • Izađite napolje i prihvatite se lopate ili platite nekoga da to uradi. To je najekološkiji i najefikasniji način da uklonite sneg. Koristite ergonomsku lopatu za ovaj posao. Ima ih na puno mesta da se kupe od pijaca, preko velikih radnji za kuću do poljoprivrednih prodavnica. Lagane su pa se lako rukuje sa njima.
  • Pepeo ne topi sneg ali je dobar kao podloga da obezbedi da auto ne proklizava po snegu. Pepeo je prirodan materijal pa ga možete posipati ali nemojte preterivati sa količinama posutog pepela da ne bi zapušili odvode i kišne kolektore kad sneg počne da se topi.
  • Koristitee lomilicu za led da bi očistili zaleđene površine. Ako morate da topite led izbegavajte natrijum hlorid (kuhinjska so) jer uništava biljke, zagađuje pijaću vodu, devastira limariju automobila, puteve i mostove. Mnogo je povoljnije da koristite magnezijum hlorid umesto natrijum hlorida jer je on manje korozivna alternativa natrijum hloridu. Takođe natrijum hlorid je delotvoran samo do -10C a na nižim temperaturama su potrebne ogromne količine soli po m2 da bi bila delotvorna.

Milica Obućina MArch

Otvoren energetski efikasan vrtić “Čarobna šuma” u Rakovici

Foto: beograd.rs

Gradska sekretarka za dečiju zaštitu Ljiljana Jovčić i predsednik opštine Rakovica Bojan Milić, u petak 20.januara su svečano otvorili vrtić “Čarobna šuma” koji se nalazi u dvorištu iza upravne zgrade opštine Rakovica.
Vrtić je izgradila Gradska opština Rakovica, a kompletno ga je opremio Sekretarijat za dečiju zaštitu i priključen je mreži predškolskih ustanova grada Beograda.
U ovom objektu površine 276m2 moći će da boravi 90 dece čiji su roditelji zaposleni u opštinskoj upravi ili nekoj od filijala gradskih ili republičkih službi koje se nalaze u opštinskoj zgradi, kao i mališani kojima je ovo obdanište najbliže mestu stanovanja.
Ne samo što je ovo jedini primer gde se vrtić nalazi u neposrednoj blizini radnog mesta roditelja, već je ovaj objekat poseban i po tome što je to prvi visoko efikasan vrtić građen po uzoru na slične objekte u Skandinavskim zemljama koji su leti hladni, a zimi topli . Spoljnu fasadu vrtića krase aluminijumski brisoleji, koji reflektuju prirodu kojom je vrtić okružen, a čija je primarna funkcija da leti štite objekat od sunca i pregrevanja. Opština Rakovica aplicirala je kod Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sa projektom po kome će uskoro na krovu vrtića biti postavljeni solarni kolektori za grejanje vode putem sunčane energije. Uštede u grejanju će biti postignute upotrebom “toplotnih pumpi”. Takođe, koristi se i više izvora vode i bunara, koji su pre izgradnje vrtića bili deo problema opštine, a sada su deo rešenja jer napajaju vodenu površinu u dvorištu vrtića i navodnjavaju mnogobrojne biljne vrste u dvorištu-parkiću, zbog kojih vrtić opravdava svoj naziv. Vrtić u svom sastavu ima i staklenu baštu u kojoj deca mogu da se igraju kada je napolju hladno.

Izgradnjom ovakvog objekta daje se izuzetan primer ekološki prihvatljivog objekta, kojim se iskorišćavaju prirodni resursi, štedi električna energija pa samim tim štiti životna sredina.

http://www.youtube.com/watch?v=ueWuVCziyK4&feature=youtu.be

Milica Obućina MArch