Tag Archives: Grad Beograd

Konkurs za finasiranje projekata teritoriji grada Beograda u oblasti ѕaštite životne sredine „Bitka za Beograd”

Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine je objavio javni konkurs za finansiranje projekata udruženja na teritoriji grada Beograda u oblasti zaštite životne sredine za 2013.god. pod nazivom “Bitka za Beograd”. Ukupna sredstava obezbeđena za sprovođenje javnog konkursa u budžetu grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, iznose 13.000.000,00 dinara. Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva udruženja.

Na javni konkurs podnose se projekti iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na:

– obrazovanje i aktivnosti na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine (seminari, akcije, izdavaštvo, promocije, festivali, ekološke izložbe i dr);

– unapređivanje obrazovanja o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, obnovljivim izvorima energije, očuvanju prirodnih resursa (vazduh, voda, zemljište, šume), o reciklaži, postupanju sa otpadom i ambalažom;

– sprovođenje konkretnih aktivnosti na rešavanju pojedinačnih problema (npr. akcije čišćenja, uređenja i oplemenjivanja prostora i druge akcije i kampanje);

– druge aktivnosti koje doprinose razvoju svesti i odgovornosti o potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu životne sredine odnosno, koje rešavaju pojedinačni konkretan problem u životnoj sredini Beograda.

Lista odabranih projekata će biti objavljena na internet prezentaciji grada Beograda.

Sve informacije možete pronaći na internet prezentaciji grada Beograda