Tag Archives: Celzijus

Temperature

Foto: Kuli

Temperature:

Apsolutna nula: -273,15 °C

Najniža temperatura koju je čovek postigao: -273.149999999900 °C

Trojna tačka vode: (mržnjenje leda) 0,01 °C

Ključanje vode: 99,9839 °C

Usijana inkadescentna sijalica: 2200 °C

Površina Sunca: 5505 °C

Unutrašnjost Sunca: 16 miliona °C

Eksplozija termonuklearnog oružja: 320 miliona °C

 

Temperaturne skale:

Iz Kelvina u Celzijuse se temperatura prevodi oduzimanjem 273,15 stepena.

Iz Celzijusa u Kelvine se temperatura prevodi dodavanjem 273,15 stepena

Iz Farenhajta u Celzijuse temperatura se pretvara tako što se od temperature u Farenhajtima prvo oduzme 32, pa se pomnoži sa 5 i podeli sa 9.

Iz Celzijusa u Farenhajte temperatura se pretvara tako što se temperatura u Celzijusima prvo pomnoži sa 9, podeli sa 5, pa sabere sa 32.

Milica Obućina MArch