Category Archives: Inteligentno upravljanje

Inteligentno upravljanje rasvetom

Jedna od mera koja se može primeniti kako bi se poboljšala energetska efikasnost rasvete je i primena inteligentnih elemenata upravljanja rasvetom. Zahvaljujući razvoju elektronike i senzora, moguće je primeniti različite oblike upravljanja a neki od najčešćih su putem detekcije dnevnog svetla, detekcije pokreta, detekcije prisutnosti u prostoriji.

Detekcijom i merenjem količine dnevnog svetla, gašenjem ili smanjenjem osvetljenja u prostoriji moguće je postići odgovarajući nivo svetlosti po danu bez nepotrebnog rasipanja električne energije.  Ovakav sistem može da u potpunosti isključi svetlo ili da ga dimuje i tako smanji nivo osvetljenja na zadovoljavajući.

Detektori pokreta najčešće se koriste u spoljnoj rasveti noću. Kad registruju pokret aktiviraju vremensku kontrolu osvetljenja koja određeni vremenski period drži rasvetu uključenom. U kombinaciji s detektorima dnevnog svetla može se postići energetski efikasno upravljanje spoljnom rasvjetom tako da se ona automatski pali samo noću i samo kad je registrovala prisutnost osobe. Osim za spoljašnju rasvetu, detektori pokreta mogu se koristiti i u retko korištenim prostorijama kao što su podrumi, stepeništa ili ostave.
Sistem upravljanja rasvetom moguće je izvesti tako da bude integrisan u sistem za inteligentno upravljanje a sve sa ciljem upravljanja rasvetom u domaćinstvu kako bi se smanjilo nepotrebno rasipanje električne energije i povećao komfor stanovanja.Ovakvim sistemom se štedi i do 35% električne energije koju rasveta troši, produžava  se radni vek izvora svetla pa samim im se ostvaruje i ušteda na održavanju.Takođe treba napomenuti da se ovim sistemima utiče na smanjenje emisije CO2 zbog smanjenja potrošnje električne energije.

Milica Obućina MArch

Sistemi za inteligentno upravljanje

Inteligentni upravljački sistemi u domaćinstvima mogu doprinijeti uštedama i do 30% u grejanju, dok uštede električne energije mogu biti do 5%.

Inteligentna ili pametna kuća ima ugrađeni centralni upravljački sistem koji je u mogućnosti da upravlja sa više drugih podsistema (grejanje, potrošna tople vode, hlađenje, rasveta, bezbednost…). Bitne funkcije ovakvog centralnog sistema su međusobno usklađivanje ovih pobrojanih podsistema pa samim tim  i optimizacija potrošnje energije u kući.

Ovakav centralni sistem može regulisati temperature u svim prostorijama u kući prema definisanim režimima rada bilo da se radi o zimi ili letu. Može kontrolisati rasvetu u pojedinim prostorijama, uključivanje ili isključivanje električnih potrošača, ventilaciju, položaj spoljašnjih žaluzina i roletni prema intezitetu svetlosti, sigurnosni protupožarni sistem. Može vas upozoriti pre izlaska iz kuće ili pre odlaska na spavanja da ste ostavili otvoren prozor, vrata ili garažna vrata. Takođe postoji mogućnost upravljanja sa kućnim aparatima koji su veliki potrošači struje da oni automatski rade u vreme jeftinije terife.

Ovi sistemi mogu imati i specijalan mod koji se aktivira za vreme godišnjih odmora. Spuštanjem i podizanjem roletni, paljenjem i gašenjem svetla se stvara utisak da je neko u kući. Takođe se ovakvim sistemom može i upravljati preko ključa. Okretanjem ključa u bravi se aktivira alarm i definisane utičnice se isključuju.

Milica Obućina MArch