Reciklažom do građevinskog materijala


Ekološko razmišljanje i održiva gradnja postaju standard u današnjem društvu. Dizajn koji neminovno prati ovakav način gradnje donosi inovacije ne samo na polju uštede energije nego i na polju ponovne upotrebom recikliranih materijala.

Upotreba recikliranog drveta u enterijeru

Ponovno korišćenje materijala iz postojećih resursa na licu mesta i obližnjih lokacija je veoma efikasna i umetnički izražajna. Koriste se cigle, reciklirani asfalt, metal, već korišćeno drvo, aluminijumske limenke, razne vrste plastike, guma,… Ovaj proces proizvodnje recikliranoh građevinskih materijala smanjuje emisiju štetnih gasova i za do devedeset procenata u većini slučajeva.

Upotreba aluminijumskih limenki

Još jedan trend kada je reciklaža u pitanju je korišćenje postojeće konstrukcije ili dela konstrukcije za zidanje novih objekata. Nekad im se kompletna namena menja ali se koriste delovi koji nisu devastirani.

Stare automobilske gume

Kako se proces reciklaže materijala nastavlja kao moderan i održivi u arhitektonskom svetu, dizajneri predlažu revolucionarne i futurističke metode koje pomeraju granice dosadašnje primene materijala i tehnologija.

Ovakvim načinom razmišljanja se smanjuje eksploatacija i potrošnja novih sirovina, izbegava se zauzimanje zemljišta za trajno odlaganje građevinskog materijala koji nije u upotrebi i stvara se novo tržište za ovu vrstu materijala što sve zajedno povećava isplativost gradnje.

Više informacija na ovu temu možete naći na adresi Agencije za ponovnu upotrebu građevinskog materijala-BMRA (Building Materials Reuse Association)-www.bmra.org

Milica Obućina MArch