Eko znak Srbije

Eko znak Srbije je Nacionalna oznaka za proizvode i usluge koji imaju manji negativan uticaj na životnu sredinu od postojećih na tržištu. Eko znak mogu dobiti proizvodi koji su proizvedeni na teritoriji Republike Srbije ako ispunjavaju propisane kriterijume koje propisuje Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje prava na korišćenje eko znaka. Ovaj Pravilnik je propisalo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i on se ne odnosi na prehrambene proizvode, pića, poljoprivredne proizvode, farmaceutske proizvode i medicinsku opremu.

Pravo na korišćenje eko znaka stiče se ako proizvod ispunjava propisane kriterijume i ako ispunjava najmanje jedan od sledećih uslova

 • da se smanjuje potrošnja energetskih resursa
 • da se smanjuje emisija štetnih i opasnih materija u životnu sredinu
 • da se smanjuje proizvodnja otpada
 • da se smanjuje potrošnja prirodnih resursa
 • da se koriste sekundarne sirovine
 • da se koriste reciklirani ili delimično reciklirani materijali
 • da se smanjuje emisija buke i vibracija
 • da se smanjuje emisija zračenja u životnu sredinu
 • da se ovako dobijeni proizvodi nakon upotrebe lakše razlažu, razgrađuju ili rastvaraju
 • da se ovako dobijeni proizvodi mogu ponovo upotrebiti
 • da se ovako dobijeni proizvodi mogu reciklirati
 • da ovako dobijeni proizvodi imaju manji negativan uticaj na životnu sredinu od već postojećih na tržištu

Pravo na korišćenje eko znaka dodeljuje se na period od tri godine. On se može koristiti u reklamne i komercijalne svrhe isticanjem na proizvodu, ambalaži i dokumentaciju vezanoj za proizvod.

Eko znak se ne sme dodeliti supstancama ili preparatima koji su klasifikovani kao veoma toksični, toksični, opasni po životnu sredinu, karcinogeni, toksični po reprodukciju ili mutageni, u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je dodelilo 2010. prvi takav znak firmi “Potisje” iz Kanjiže za dve vrste crepa i proizvode za međuspratne konstrukcije. Od tada ni jednom preduzeću nije odobreno da koristi taj znak. Interesovanje za eko-znak Srbije postoji, a dosadašnji zahtevi su odbijani zbog neadekvatnosti proizvoda, nemogućnosti ispunjenja zadatih kriterijuma ili nepotpune usaglašenosti sa propisima.

Milica Obućina MArch