O energiji…

Reč energija nastala je od grčke reči energos što znači aktivnost. Energija je kretanje, toplota, žitot,..Energija je sposobnost vršenja rada. Ona je pokretač celog sveta pa tako i našeg života. Potrebna nam je za grejanje i hlađenje, za toplu vodu, za kuvanje, pokretanje automobila, razne proizvodne procese, osvetljenje,… Sve što radimo je povezano sa energijom u nekom njenom obliku.

Energija se može pojaviti u nekoliko oblika: potencijalna, kinetička, hemijska, električna, toplotna, nuklearna i elektromagnetna.

Izvori energije se dele na obnovljive i neobnovljive.

Obnovljivi izvori energije-RES (eng. Renewable Energy Suorces) predstavljaju energetske resurse čije se rezerve konstantno ili cirkularno obnavljaju. Sam izraz obnovljivi ukazuje na činjenicu da se energija troši u količinama koja ne premašuje brzinu kojom se stvara u prirodi. Neki put se među obnovljive izvore energije svrstavaju i oni izvori za koje se tvrdi da su rezerve tolike da se mogu eksploatisati milionima godina za razliku od neobnovljivih izvora čije su količine procenjene na desetine ili stotine godina a za njihovo stvaranje su potrebne desetine miliona godina. Takođe obnovljive izvore energije možemo podeliti u dve glavne kategorije: tradicionalne obnovljive izvore energije (biomasa i velike hidroelektrane) i takozvane “nove obnovljive izvore energije” (energija Sunca, energija vjetra, geotermalna energija…).

Neobnovljivi izvori energije (eng. Non-Renewable Energy Sources) su nuklearna energija, ugalj, nafta i prirodni gas. Zbirno ugalj, naftu i prirodni gas nazivamo fosilna goriva tako da samo njihovo ime nam govori o njihovom nastanku. Milionima godina u nazad ostaci biljaka i životinja su se taložili. Vremenom je te ostatke prekrio sloj blata, mulja i peska. U tim uslovima nastale su ogromne temperature i pritisak što je bio preduslov za nastanak fosilnih goriva.

Razvoj obnovljivih izvora energije važan je zbog nekoliko razloga:

  • Imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljen-dioksida (CO2) u atmosferu
  • Povećanje obnovljivih izvora energije povećava energetsku efikasnost.
  • Očekuje se da će obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije u srednjem do dugom periodu

Moderan stil života podrazumeva sve veću upotrebu energije u svrhu postizanja sve veće efikasnosti i komfora, pa je upotreba energije svakim danom sve veća. Trenutno se većina energetskih potreba čovečanstva namiruje upotrebom vrlo štetnih fosilnih goriva, a u budućnosti će se ta goriva morati zameniti obnovljivim izvorima energije. Energije na planeti ima i više nego dovoljno za pokrivanje svih budućih energetskih potreba, samo je potrebno pronaći načine čistog i sigurnog iskorištavanja raznih izvora energije.
Milica Obućina MArch