Tag: rečnik

  • Mali rečnik pojmova o vazduhu

    Foto: Design downloader vazduh jeste vazduh u troposferi na otvorenom koji ne uključuje vazduh u zatvorenom prostoru; gasovi sa efektom staklene bašte jesu gasovi koji apsorbuju i re-emituju infracrveno zračenje i u atmosferu dospevaju kao posledica prirodnih procesa, ali i usled ljudskih aktivnosti; granična vrednost emisije je maksimalno dozvoljena vrednost koncentracije zagađujuće materije u otpadnim gasovima iz stacionarnih i pokretnih […]

  • Mali rečnik pojmova energetske efikasnosti

    Foto: Grist elаborаt energetske efikаsnosti je elаborаt koji sаdrži prorаčune, tekst i crteže u sklаdu sа propisom kojim se uređuju energetskа svojstvа zgrаdа;   energetskа sаnаcijа zgrаde jeste izvođenje grаđevinskih i drugih rаdovа nа postojećoj zgrаdi, kаo i poprаvkа ili zаmenа uređаjа, postrojenjа, opreme i instаlаcijа istog ili mаnjeg kаpаcitetа, а kojimа se ne utiče nа […]