Tag Archives: kompozitni materijali

Prvi evropski most napravljen od reciklirane plastike

Foto: Inhabitat

Devedeset metara dug most napravljen od preko 50 tona reciklirane plastike i njime je premoštena reka Tveed u Škotskoj. Njegova nosivost je 44 tone. Škotski most je prvi takve vrste izgrađen u Evropi i za sada je o most sa najdužim rasponom izgrađenim od reciklirane plastike.

Most je napravljen od termoplastičnih kompozitnih materijala dobijenih reciklažom polietilena visoke gustine koji nije podložan truljenju, rđanju ni raspadanju pa bi kao takav bez reciklaže ostao na deponiji dugi niz godina. Novo dobijeni materijal ne zahteva skoro nikakvo tekuće održavanje  pa je efikasnim dizajnom smanjen trošak pravljenja i održavanja mosta. Nosilac ovog projekta je firma Vertech i stručnjaci ove firme procenjuju da će životni vek mosta biti oko 50 godina.

Foto: Smart planet

Milica Obućina MArch