Tag Archives: Eko

8. Međunarodni sajam zaštite životne sredine ECOFAIR 2011 i 7. Međunarodni sajam energetike ENERGETIKA 2011

Pod sloganom „Prirodno“, u periodu od 12. do 14. oktobra 2011. godine na Beogradskom sajmu, pod pokroviteljstvom Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Ministarstva za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije i uz podršku Privredne komore Srbije, održaće se: 8. Međunarodni sajam zaštite životne sredine ECOFAIR 2011 i 7. Međunarodni sajam energetike ENERGETIKA 2011.

Međunarodni sajmovi Energetika i Ekologija okupljaju značajne domaće i inostrane kompanije, institucije koje se bave proizvodnjom i distribucijom različitih vidova energije, zaštitom i očuvanjem životne sredine.

Govore:

 • Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije
 • prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije
 • Momčilo Cebalović, direktor sektora za odnose sa javnošću, Elektroprivreda Srbije
 • dr Vladan Batanović, generalni direktor, Institut Mihajlo Pupin
 • Slobodan Petrović, sekretar udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo, Privredna komora Srbije
 • prof. dr Ilija Brčeski, Univerzitet Beograd, Hemijski fakultet
 • Višnja Živulj, menadžer projekta, Beogradski sajam

Izvor: www.mc.rs

Kancelarija od kartona

Holandski dizajner Joost van Bleiswijk (http://www.joostvanbleiswijk.com/) je dizajnirao enterijer kancelarije za agenciju Nothing (http://www.nothingamsterdam.com)

Glavni material za ovaj enterijer je karton. Sve je sastavljeno bez lepka i šrafova. Upotrebljeno je preko 500 m2 kartona. Ukupno je isečeno 1500 komada kartona raznih geometrijskuh oblika koji su međusobno sastavljeni.

Uz to je sve i ekološki baš poželjno, a čak i izgleda dobro.

 

Milica Obućina MArch

Eko znak Srbije

Eko znak Srbije je Nacionalna oznaka za proizvode i usluge koji imaju manji negativan uticaj na životnu sredinu od postojećih na tržištu. Eko znak mogu dobiti proizvodi koji su proizvedeni na teritoriji Republike Srbije ako ispunjavaju propisane kriterijume koje propisuje Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje prava na korišćenje eko znaka. Ovaj Pravilnik je propisalo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i on se ne odnosi na prehrambene proizvode, pića, poljoprivredne proizvode, farmaceutske proizvode i medicinsku opremu.

Pravo na korišćenje eko znaka stiče se ako proizvod ispunjava propisane kriterijume i ako ispunjava najmanje jedan od sledećih uslova

 • da se smanjuje potrošnja energetskih resursa
 • da se smanjuje emisija štetnih i opasnih materija u životnu sredinu
 • da se smanjuje proizvodnja otpada
 • da se smanjuje potrošnja prirodnih resursa
 • da se koriste sekundarne sirovine
 • da se koriste reciklirani ili delimično reciklirani materijali
 • da se smanjuje emisija buke i vibracija
 • da se smanjuje emisija zračenja u životnu sredinu
 • da se ovako dobijeni proizvodi nakon upotrebe lakše razlažu, razgrađuju ili rastvaraju
 • da se ovako dobijeni proizvodi mogu ponovo upotrebiti
 • da se ovako dobijeni proizvodi mogu reciklirati
 • da ovako dobijeni proizvodi imaju manji negativan uticaj na životnu sredinu od već postojećih na tržištu

Pravo na korišćenje eko znaka dodeljuje se na period od tri godine. On se može koristiti u reklamne i komercijalne svrhe isticanjem na proizvodu, ambalaži i dokumentaciju vezanoj za proizvod.

Eko znak se ne sme dodeliti supstancama ili preparatima koji su klasifikovani kao veoma toksični, toksični, opasni po životnu sredinu, karcinogeni, toksični po reprodukciju ili mutageni, u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je dodelilo 2010. prvi takav znak firmi “Potisje” iz Kanjiže za dve vrste crepa i proizvode za međuspratne konstrukcije. Od tada ni jednom preduzeću nije odobreno da koristi taj znak. Interesovanje za eko-znak Srbije postoji, a dosadašnji zahtevi su odbijani zbog neadekvatnosti proizvoda, nemogućnosti ispunjenja zadatih kriterijuma ili nepotpune usaglašenosti sa propisima.

Milica Obućina MArch

 

Eko peškir

Od nastanka prvog peškira i bademantila napravljenih 100% od bambusa ovi proizvodi su postali veoma traženi i popularni za ljude koji vode računa o udobnosti i životnoj sredini.

Ovi peškiri su mekani kao kašmir i imaju veću moć upijanja od pamučnih. Možda još bitnija osobina je ta što je bambus za razliku od pamuka održivi material. Raste brzo (za 3 do 4 godine) i ne zahteva ogromne količine vode i zemljišta koje pamuka zahteva. Takođe treba napomenuti da se bambus gaji bez pesticida i da je otporan na mikro organizme što ga čini idealnim za ljude sa alergijama i ljude koji su osetljivi na hemikalije.

Izvor: http://www.go-green.ae

 

Whirlpool eko kuhinja

Sve više ljudi postaje svesno da ne treba bespotrebno bacati energiju i plaćati velike račune pa počinju da koristite efikasne kućne aparate da bi uštedeli energiju i vodu.

Whirlpool (http://www.whirlpool.com) je podstavio koncept “zelene kuhinje” u kome se 60%  iskorišćene vode i proizvedene toplote iz određenih aparata “preusmerava” ka drugim kuhinjskim uređajima. Na prvi pogled ova kuhinja izgleda veoma slično klasičnoj kuhinji ali je tehnološki veoma različita.

Ovakvim integrisanim korišćenjem aparata optimizuje se korišćenje toplote i vode pa se time povećava efikasnost celog kuhinjskig sklopa.

Na primer, ova kuhinja omogućava korišćenje toplote koju proizvede kompresor frižidera za zagrevanje vode za pranje sudova. Takođe poseduje specijalne senzore koji mere nivo zaprljanosti otpadne vode pa određenu količinu sistemski preusmerava u rezervoare kao bi se koristila za navodnjavanje zelenih površina, pranje podova ili je vraća u neki od ciklusa mašine za pranje sudova.

Jednostavne promene u dizajnu doprinose mnogo u uštedi energije. Frižider u ovakvoj kuhinji se sastoji od fioka umesto klasičnog prostora sa policama. Ovaj novi dizajn sprečava da hladan vazduh izlazi van frižidera svaki put kada se vrata otvaraju.

Takođe ova kuhinja poseduje i šest specijalnih senzora koji automatski detektuju aktivnosti u kuhinji kao što su pojava dima ili vodene pare pa u skladu sa tim regulišu ventilaciju i rasvetu. Ovi senzori takođe mogu da mere temperaturu i vlažnost vazduha pa te podatke koriste za efikasniju kontrolu klimatizacije i grejanja ove prostorije.
Pored toga što je ovakva kuhinja energetski efikasna i napravljena od eko materijala ona doprinosi i uštedama na računima za struju i vodu. Prosečna ušteda koju bi vlasnik mogao da očekuje je procenjena na 24%.

Milica Obućina MArch

 

 

Šta su organski (Organic) proizvodi?

 

Najčešće verujemo da je domaća hrana i najzdravija. Da li je to istina ili mit?

Prefiksi ili delovi naziva bio, eko i organski su sinonimi ali u Srbiji se koriste termini ekoproizvod a sve češće i termin organski dok je u inostranstvu najčešći izraz organic ili biologisch.

Jedna od čestih zabluda kod naših potrošača je što misle da je sve što je domaće i ekološko. Tome pridonose i tržišni nazivi koji navode potrošača da pomisli da je proizvod ekološki ali se često ispostavi da ti proizvodi nemaju sertifikat pa prema tome ni nisu ekološki proizvodi. Puno puta ljudi uzgajaju za sebe na jedan, a za tržište na drugi način. I zato ako proizvod ima sertifikat bolji je od domaćeg s pijace.

Velika je razlika domaće i ekološko!

Šta u stvari znači organic?

 • Proizvod mora biti proizveden od prirodnih, organskih sirovina ili samoniklih bilja iz ekološki čistih područja.
 • Mora imati sertifikat koji potvrđuje kontrolisano prirodno porekol sirovina.
 • Ne sme sadržati sintetičke boje, mirise, konzervanse, mineralna ulja, silikone,…
 • Zemljište na kojem se odgajaju organske biljke ne sme biti tretirano pesticidima ni veštačkim đubrivima najmanje 20 godina. Korov se uništava mehanički a dozvoljena je upotreba isključivo stajskog i biološkog đubriva. Ove uslove u Srbiji ispunjava trenutno oko 700 poljoprivrednih proizvođača.
 • Ovakvi proizvodi se ne testiraju na životinjama.
 • Na proizvodu mora biti jasno ispisan celokupan sastav. Zavisno od vrste proizvoda postoje određeni pravilnici pa tako za kozmetičke proizvode važi INCI (The International Nomenclature of Cosmetic Ingredient).

Zdrava ishrana podržava ono što se popularno zove održivi razvoj, a što predstavlja skladan odnos ekologije i privrede, kako bi se prirodno bogatstvo naše zemlje, a i planete kao celine sačuvalo i za buduće naraštaje.

Ukupna tražnja za organskim voćem je prošle godine na beogradskom tržištu bila veća od ponude, što pokazuje veliki zaokret našeg stanovništva u pravcu zdrave ishrane, a mladim poljoprivrednicima signal da organske proizvode mogu prodati i na domaćem tržištu.

Milica Obućina MArch