Od 30. septembra izdavanje “Energetskog pasoša”

Početkom jula donet je Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada. Svi objekti u Srbiji će od 30. septembra 2012. kao uslov za dobijanje upotrebne dozvole, morati da imaju “energetske pasoše”. Sertifikat je dokument koji sadrži izračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određenih kategorija zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

“Energetski pasoš” zgrade sadržaće opšte podatke o zgradi, potrebnoj energiji, klimatske podatke, termotehničke, kao i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava objekta.

Energetski pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i već postojeće koje se rekonstruišu ili adaptiraju, osim zgrada koje su ovim pravilnikom izuzete od obaveze energetske sertifikacije. Kategorije zgrada za koje se izdaje energetski pasoš određene su prema pretežnoj nameni definisanoj propisima kojim se uređuju energetska svojstva zgrada.

Izdavanje energetskog pasoša za postojeće zgrade se koristi u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata. Nove zgrade moraju da budu projektovane i izgrađene u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata i propisima kojima se uređuju energetska svojstva zgrade.

Zgrade se svrstavaju u osam energetskih razreda prema energetskoj skali od “A+” (energetski najpovoljnijih) do “G” (energetski najnepovoljniji razred). Energetski razred zgrade određuje se na osnovu podataka o potrošnji energije za grejanje na godišnjem nivou, proračunatih u skladu sa propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada. Energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja radova rekonstrukcije, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred. Energetski pasoš se izdaje kao pasoš za stambene i nestambene zgrade, kao i za zgrade druge namene koje koriste energiju.

Izdavanje pasoša će se vršiti od strane kompanija koje imaju licencirane inženjere za ovu oblast i njih će biti oko 5.000. Takođe, za dobijanje građevinske dozvole, ubuduće će biti potrebno da tehnička dokumentacija sadrži elaborat energetske efikasnosti.

Izvor: Gradjevinarstvo

Preporuka: E pasos